Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

1. Introducere

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte in serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, in ce scopuri, modurile în care folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Operatorul datelor dvs.

DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L . (cu sediul in SoS. Bucuresti-Ploiesti, nr. 15, etajul 4, biroul nr.15, Sector 1, Bucuresti, avand cod de identificare fiscala RO 15979862, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.  J40 /16735/2003) colecteaza şi prelucreaza mai multe categorii de date personale ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter  personal.

3. Contextul legislativ

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau in legatura cu activitatea noastra, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pe care il puteti contacta in legatura cu orice chestiune legata de prelucrarea datelor dvs., precum si pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este: contact@dreamfilm.ro .

5. Aplicabilitate

Prezenta politica de confidentialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L, aceste persoane putand fi:

 • Vizitatori și utilizatori ai site-urilor DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L: www.dreamfilm.ro.
  Acceptarea “Politicii de confidentialitate” de catre vizitatori si utilizatori reprezinta consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal oferite de catre aceste personae in maniera descrisa in acest document.
 • Parteneri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți, colaboratori, invitati cu care sunt incheiate contracte privind cesiunea drepturilor de autor (“Parteneri comerciali”);
 • Persoane interesate să participe în programele noastre de televiziune şi în alte producţii media, inclusiv aceia care se înscriu pentru a participa sau participa efectiv în  programele noastre de televiziune sau alte producţii media;
 • Participanți la/în programele noastre de televiziune, inclusiv concursuri, promotii, etc;
 • Dupa caz, candidati pentru angajare in cadrul ANTENA TV GROUP SA si/sau angajatii acesteia.

6. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

7. Cum colectam si procesam informatiile dvs. personale

7.1 Informatii personale pe care ni le oferiti:

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

A. Date colectate pe site-ul DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L:

 • informatii despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);
 • informatiile pe care ni le furnizati la crearea Conturilor pe site-urile sau aplicatiile enumerate exemplificativ la art. 5 (inclusiv informatiile dvs. de contact);
 • informatiile pe care ni le furnizati in scopul de a va abona la notificarile prin e-mail si / sau buletine de stiri (inclusiv numele si adresa dvs. de e-mail);
 • informatiile pe care ni le furnizati atunci cand utilizati serviciile sau informatiile care sunt generate in timpul utilizarii acestor servicii (inclusiv calendarul, frecventa si modelul utilizarii serviciilor);
 • informatiile continute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti sau trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea);
 • informatiile pe care le furnizati atunci cand achizitionati produsele de pe site-ul nostru;
 • publicatiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc.

B. Date colectate in cadrul programelor/ emisiunilor /concursurilor/ promotiilor/ evenimentelor DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L.

 • datele cu caracter personal pe care dvs. ni le furnizati când interacționați cu noi, fie prin completarea formularelor de înscriere sau participare, fie ni le comunicați în mod oral ori în alt mod în scris (de ex. chestionare completate anterior filmărilor sau interviuri telefonice, când vă înregistrați pentru a utiliza serviciile noastre, cand participați la forumuri de discuții, etc), fie le dezvăluiți prin prezența voluntară în cadrul emisiunii, fie sunt furnizate de un tert. Datele pe care le prelucrăm pot include: nume și prenume, adresă, date din cartea de identitate, CNP, număr de telefon, adresă de e-mail, descriere personală, vârstă, data nașterii, sexul, imaginea, vocea, informatii oferite in mod voluntar privind viata privata, alte date cu caracter personal privindpreferințele/comportamentul/personalitatea/opiniile, dacă acestea sunt dezvăluite sau rezultă din prestația dvs în cadrul programului/concursului/emisiunii, precum și alte informații, după caz.
 • date cu caracter personal speciale legate de invitati, participanti sau concurenti si/sau alte persoane (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), în situația în care (i) sunt relevante pentru participarea dvs. în emisiune/program/concurs; (ii) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; (iii) în cazul în care v-ați exprimat consimțământul explicit în acest sens; (iv) Operatorul prin activitatea jurnalistica, indeplineste sarcini de interes public si/sau (v) datele sensibile sunt/au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată.

C. Contacte profesioanale ale reprezentanților legali, persoanelor de contact sau angajatilor partenerilor, clientilor, furnizorilor de servici, colectate de DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L in desfasurarea obiectului de activitate. In concret, datele profesionale prelucrate sunt: nume, prenume, denumire functie, numar de telefon, adresa de email.

D. Date cu caracter personal cuprinse in Curriculum Vitae, depuse de candidati in considerarea anunturilor de recrutare ale DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L precum si datele angajatilor Operatorului, inclusiv datele referitoare la datele referitoare la nume si prenume, adresa de domiciliu/resedinta, data si locul nasterii, starea civila, cod numeric personal, cetatenie, nationalitate, nivel de educatie si experienta, statut ocupational, adresa de e-mail, numar de telefon si altele, potrivit cerintelor Legislatiei muncii.

E. Alte informatii pe care ni le furnizati prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate anterior filmărilor sau interviuri telefonice, precum si orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.

7.2.  Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.

In functie de datele si scopurile colectarii, va puteti bucura de acest site sau de o parte din serviciile oferite de Operator, fara a ne furniza datele dvs. personale sau consimtamantul dvs sau puteti sa introduceti numai cantitatea minima de informatii. Cu toate acestea, unele informatii personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poata furniza serviciile pe care le-ati achizitionat sau le-ati solicitat si sa va autentificati, astfel incat sa stim ca sunteti dvs. si nu altcineva. Puteti gestiona datele comunicate de dvs. si va puteti retrage oricand acordul exprimat pentru comunicarile comerciale.

8. Scopurile datelor dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site si/sau colectate prin alte mijloace conform art. 7.1 sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in aceasta Politica de confidentialitate. In functie de relatiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale in urmatoarele scopuri:

 • daca ne-ati contactat prin intermediul acestui site sau in alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, locatia si alte informatii pe care ni le-ati furnizat pentru a va putea raspunde la intrebari, pentru a organiza intalnirea, convorbirea telefonica sau alte comunicari;
 • atunci când o Persoană vizată se înscrie, solicită sau este invitată pentru realizarea de materiale video/audio/foto, pentru apariția Persoanei vizate în și/sau participarea la preselecții, selecții, înregistrări, apariții sau participări la emisiuni ori la campanii de promovare a emisiunilor, pentru difuzarea sau publicarea în orice mod a fotografiilor, înregistrărilor video, înregistrărilor audio sau înregistrărilor audiovizuale și, în general, pentru comunicarea publică a emisiunilor pentru anumite scopuri jurnalistice, artistice și/sau literare;
 • in scopuri jurnalistice, atunci când dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viață privată al Persoanei vizate;
 • pentru interactiunile dintre Persoana vizata si Societate, in conformitate cu fiecare situatie particulara:
  • atunci când o Persoană vizată: (a) transmite Societății orice formular, document, ori informație cu privire la interacțiunile și/sau tranzacțiile sale cu Societatea; sau (b) folosește sau achiziționează produsele Societății; sau (iii) încheie, execută și finalizează un contract (inclusiv de muncă sau la distanță) cu Societatea;
  • atunci când o Persoană vizată interacționează cu personalul Societății, incluzând responsabilii pentru relațiile cu clienții, invitatii sau alți reprezentanți, de exemplu, prin telefon, scrisori, fax, întâlniri în persoană sau email, pentru gestionarea sau administrarea relației de afaceri cu organizația din care face parte Persoana Vizată;
  • atunci când o Persoana vizată solicită să fie contactată de Societate, să fie inclusă într-un email sau alte liste cu date de corespondență, ori atunci când Persoana vizată răspunde la solicitarea Societății pentru furnizarea de Date cu caracter personal suplimentare;
  • atunci când o Persoană vizată interacționează cu Societatea prin intermediul platformelor online;
  • atunci când Societatea acționează în vederea prevenirii sau investigării unei suspiciuni de fraudă, activități ilegale, omisiuni sau a unui comportament necorespunzător referitor la relația unei Persoane vizate cu Societatea sau alte persoane fizice/juridice;
  • atunci când o Persoană vizată trimite Datele sale cu caracter personal ori Datele cu caracter personal ale unei terțe persoane (de exemplu, informații despre membrii familiei sale și/sau angajați etc.) către Societate, indiferent de motiv;
  • în vederea comunicării cu Persoana Vizată prin canalele pe care aceasta le-a aprobat în prealabil pentru a o ține la curent în legătură cu activitatea Societății sau a Grupului Intact, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Grupului Intact, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Grupului Intact;
  • în scopuri publicitare, inclusiv dar nelimitat la anunturi in conformitate cu preferintele sau interesele exprimate de Persoana vizatapentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale;
  • in vederea transmiterii de stiri sa informatii cu privire la evenimente de interes in conformitate cu optiunile manifestate de Persoana vizata
  • pentru respectarea unei solicitări a oricărei autorități sau instituții publice competente sau când răspunde solicitărilor de informații din partea acestora;
  • atunci când Societatea efectuează raportarea fiscală, financiară, de reglementare, de management, de gestionare a riscurilor (inclusiv monitorizarea expunerii la risc) și de audit;
  • pentru raportările intragrup în cadrul grupului INTACT MEDIA GROUP din care face parte Societatea;
  • în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor Societății;
  • în scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele Societății și ale Grupului Intact;
  • în scopuri de cercetare a pieței și a opiniei publice, pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de programe și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți să faceți acest lucru; pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantă;
  • in scopuri statistice si de profilare a audientei ANTENA TV GROUP SA, precum si de profilare a informatiilor intrate in posesia Antena TV Group SA in baza contractelor privind cesiunea drepturilor de autor;
  • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

Totodata, daca sunteti vizitator al site-ului nostru sau utilizator al aplicatiei, putem procesa prin cookie-uri si semnalizatoare web adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referinta, durata vizitei, fisierele log, interactiunile cu site-ul nostru web si cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate, informatiile pe care le-ati furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achizitionate (valoarea, data, surse de date, note si remarci) pentru a efectua cercetari de marketing si pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicarii noastre de marketing si pentru a o adapta la tendintele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activitati de marketing, pentru a pregati analiza noastra de business, pentru a personaliza serviciile si comunicarile pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorasi sau a unor produse si servicii similare. De asemenea, daca sunteti abonatul nostru la newsletter, puteti primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ati furnizat pentru a distribui materiale promotionale, putem face anunturi despre adaugiri si modificari privind serviciile noastre, putem personaliza acest site si comunicarea noastra de marketing pentru dvs., va putem trimite notificari prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de stiri si revistele noastre de e-mail (ne puteti informa in orice moment daca nu mai sunteti interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicari de marketing referitoare la activitatea noastra despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

9. Temeiurile legale de prelucrare a datelor

a) Executarea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)

Datele personale ale angajatilor, clientilor, potențialilor clienți, furnizori, colaboratori in baza contractelor privind cesiunea drepturilor de autor, parteneri si altii asemenea, pot fi procesate în scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. În acest sens, prelucrarea este necesară:

 • pentru un contract pe care Persoana vizată l-a încheiat în nume propriu; sau
 • întrucât Persoana vizată a făcut demersuri înainte de încheierea unui contract,

în ambele cazuri, inclusiv contracte la distanță încheiate online sau telefonic sau contractele de cesiune de drepturi de autor (chiar dacă nu sunt încheiate în formă scrisă) sau contractele reprezentate de regulamentele de participare la concursuri ori emisiuni-concurs.

b) Consimtamant (art.6 alin. (1) lit. a din GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal speciale, pentru profilare, pentru participarea la analize de piață/sondaje, pentru comunicarea cu persoana vizata in scopuri de marketing, publicitate si/sau pentru transmiterea de invitatii la alte emisiuni/ programe viitoare.

c) Conformitatea cu obligațiile legale (art.6 alin. (1) lit. c din GDPR), dacă trebuie să respectăm o obligație legală prevazute fie de legile aplicabile domeniului audiovizualului, fie specifica relaţiilor de muncă, contabilitate, audit, drepturi de autor si alte legi incidente in activitatea Operatorului.

d) Pentru anumite prelucrari realizate in scopuri jurnalistice, Operatorul isi poate intemeia prelucrarea si pe indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public (temeiul prevazut de art. 6 alin. (1) lit e din GDPR) si/sau prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată (temeiul prevazut de art. 9 alin. (2) lit e din GDPR).

e) Interesul legitim (art.6 alin. (1) lit. f din GDPR) al DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L în legătură cu producţia si difuzarea  programelor de televiziune sau a altor producții media si toate operatiunile conexe, respectiv:

 • preselectia si selectia candidatilor/participantilor pentru emisiunile  DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L;
 • verificarea informatiilor furnizate de candidati/participanti cu privire la capacitatea de a participa în cadrul unui program/concurs/emisiune;
 • protejarea interesele vitale ale participantilor la concursuri/emisiuni/programe si oferirea masurilor de protective adecvate;
 • oferirea accesului direct in vederea participarii in emisiuni/programe;
 • dezvoltarea si distribuirea de programe audio-vizuale;
 • oferirea de informatii, stiri, materiale si emisiuni cu caracter informativ sau de dezbatere publica, in vederea desfasurarii activitatii jurnalistice, artistice si/sau de divertisment;
 • solutionarea sesizarilor/reclamatiilor primite de  DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L in legatura cu participarea la diverse emisiuni/programe
 • pastrarea in arhiva  DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L a tuturor materialelor audio-video/programe si date cu character personal cuprinse in acestea in scopuri de redifuzare sau in alte scopuri comerciale.

În toate cazurile în care prelucrarea se va efectua în baza interesului nostru legitim în furnizarea serviciilor decurgând din domeniul nostru specific de activitate, Operatorul va analiza daca dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viață private, in caz contrar, va inceta prelucrarea care lezeaza persoana vizata de aceste drepturi..

10. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Va putem partaja datele cu caracter personal in următoarele împrejurări si catre urmatorii destinatari:

 • personalul DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.LA (angajati, colaboratori);
 • terte persoane (imputerniciti, operatori asociati, operatori independenti din perspectiva Regulamentului (UE) 2016/679), la care Operatorul apeleaza din ratiuni de business, de cele mai multe ori fiind servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele si tehnologiile necesare prin care DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L sa-si poata exercita activitatea (ex. furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic, parteneri de afaceri, agenti, societati de productie, co-producatori, agentii de publicitate, furnizori de servicii de analiza, subcontractanti);
 • Către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii, dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege, cum ar fi de exemplu: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Consiliul National al Audiovizualului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii, pentru depunerea de diverse cereri si formulare, precum si alte autorități pentru îndeplinirea altor obligații legale;
 • De asemenea, va putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecata, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane daca se dovedește necesar in mod just in vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept in justiție sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de soluționare alternativa, confidențiala a diferendelor;
 • In anumite situatii, datele pot fi partajate si cu societatile afiliate grupului din care face parte DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L pe baza principiului nevoii de a cunoaște, a nevoii de raportare, precum si a altor imprejurari care implica control si decizii la nivel de Grup.

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

11. Transferul datelor cu caracter personal

Informatiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic European si pot ajunge si in afara Spatiului Economic European, in functie de scopul prelucrarii. DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L va aplica garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatia dvs. cu DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L si cu practicile descrise in aceasta Politica de confidentialitate.  Orice transfer de date se va efectua cu respectarea cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componenta o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația in materie de protecție a datelor cu caracter personal.

12. Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate, dupa cum urmeaza:

a. Dreptul la informare si de  acces la datele dvs, ceea ce inseamna ca puteti solicita o confirmare din partea operatorului daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si in caz afirmativ, acces la datele respective, precum si la informati privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

b. Dreptul de interventie asupra datelor, constand in posibilitatea de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a dateor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.

c. Dreptul la  rectificarea (corectarea)  datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realitatii.

d. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita stergerea datelor care va privesc, in anumite circumstante, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dvs., iar acesta a fost retras.

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii, presupune dreptul de a solicita incetarea prelucrarii in anumite circumstante, precum: (i) dvs. contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date si (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

f. Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce inseamna ca atunci cand este fezabil din punct de vedere tehnic,,vom putea – la cererea dvs.- sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise.

g. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în careva aflati. . Totodată aveti dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de catre Operator.

h. Alte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă adresa justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • dreptul de a fi notificat de catre Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

In vederea exercitarii drepturilor mentionate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, prin posta la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protectia datelor dpo@antenagroup.ro. Persoana vizată va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile de la primirea acesteia.

În afară de drepturile mentionate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plângere împotriva modului de prelucrare a datelor, direct către DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L, în care vor arăta solicitarea, motivul nemulţumirii sau/şi drepturile pe care le consideră că i-au fost încălcate sau vor putea transmite o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri către Operator.

Datele de contact ale Autoritatii Nationale de Protectie a Datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602


13. Pastrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de catre DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat si DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L nu mai are obligația legala de a continua sa stocheze datele respective. Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:

 • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 • in cazul in care informatiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala; si
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

14. Prelucrarea datelor minorilor

DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L acorda o importanta deosebita protectiei datelor cu caracter personal apartinand minorilor. Datele minorilor care au mai puţin de 16 ani, nu vor fi prelucrate in lipsa acordului obtinut in prealabil de la părinţi sau reprezentantul legal. In acest sens, DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R.L isi rezervă dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica daca persoana a implinit varsta minima necesara pentru a isi exprima propriul consimtamant sau pentru verificarea faptului daca persoana care exprima consimtamantul in numele minorului este titularul raspunderii parintesti.

15. Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmiteti prin utilizarea acestui site web, vom mentine garantii fizice, tehnice si administrative. Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dvs.

Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu Autoritatea competenta de supraveghere.

16. Modificari ale politicii privind confidentialitatea

Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, este posibil ca aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre. Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toate anunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre de confidentialitate si termenii si conditiile care guverneaza utilizarea acestui site web.

17. Site-urile terte parti

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

18. Despre cookie-uri

Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora.

Acest site utilizeaza, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugam sa accesati https://dreamfilm.ro/politica-de-cookies/

19. Securitatea site-ului

Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. In consecinta, nu putem asigura sau garanta securitatea informatiilor pe care le transmiteti si intelegeti ca orice informatie pe care o transferati catre DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R. se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, Operatorul foloseste masuri de securitate a site-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare si de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem constienti ca pot aparea incidente de utilizare gresita sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe aproape fiecare site web. In aceste situatii, obiectivele noastre sunt sa ne miscam repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare si pentru a minimiza neplacerile utilizatorilor nostri. Daca este necesar, DREAMFILM PRODUCTION COMPANY S.R. va notifica autoritatile competente despre aceste incidente de utilizare incorecta sau incursiune neautorizata pe site-urile sale.

20. Intrebari, nelamuriri, reclamatii

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va exercitati drepturile sau aveti nelamuriri sau reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la contact@dreamfilm.ro

Totodata, ne puteti trimite o solicitare in acest sens si in format scriptic, la adresa sediului societatii, utilizand modelul de cerere pus la dispozitie de Operator.

Pentru a va actualiza sau a corecta datele dvs. personale, va rugam sa contactati responsabilul pentru protectia datelor la contact@dreamfilm.ro